Váš ošetřující lékař MUDr. et MDDr. Robert Pleticha nejprve vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni, obor všeobecné lékařství.  

Posléze vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové, obor zubní lékařství.

Dále se na ortodontickém oddělení Stomatologické kliniky Fakultní nemocnice v Plzni věnoval tříletému specializačnímu vzdělávání v oboru ortodoncie, které úspěšně zakončil atestační zkouškou.

Kromě vlastní ordinace v Teplicích, Dr. Pleticha pracuje i v zavedené ortodontické praxi MUDr. Romana Lampy v Praze. Pravidelně také jezdí do ortognátní poradny v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, kde se řeší složitější případy včetně operačních pacientů.