Možnosti terapie

Konzultace:

Při této první návštěvě pacienta orientačně vyšetříme a předběžně mu sdělíme, jaké možnosti ortodontické léčby jsou v jeho konkrétním případě možné. Zároveň prodiskutujeme časovou a finanční náročnost léčby. Během konzultace jsme připraveni odpovědět na veškeré dotazy, které Vás v souvislosti s léčbou zajímají.  Na základě této první návštěvy se dále rozhodnete, zda chcete ortodontickou léčbu podstoupit. Jestliže se pro léčbu rozhodnete, domluvíme si termín vstupního vyšetření.

Pokud máte doporučení ke konzultaci od Vašeho zubního lékaře (napíše Vám i na Vaše vyžádání), je konzultace vždy zdarma.Stanovení léčebného plánu:

Další fází je vstupní vyšetření, kdy provedeme důkladné vyšetření, speciální rtg snímky, otisky zubů ke zhotovení studijních modelů a kompletní fotodokumentaci. Takto získané výsledky a zhotovené rtg snímky podrobíme důkladné analýze a pro každého pacienta stanovíme individuální léčebný plán. Tento plán s pacientem, respektive s rodiči opět prodiskutujeme a naplánujeme další postup. Někdy doporučíme léčbu odložit do pozdějšího věku.


Léčba fixním aparátem:

V dnešní ortodoncii se jedná o nejčastěji používaný typ léčby.  Nezbytným předpokladem  léčby je v tomto případě precizní hygiena, protože aparát je v ústech 24 hodin denně a dentální hygiena je tak pro pacienta náročnější. V naší praxi používáme kovové i keramické zámečky a v případě zájmu je lze i kombinovat. Léčba fixním aparátem trvá cca 2 roky, ale může to být více i méně v závislosti na vadě. Samotné nasazení aparátu je nebolestivé. V naší ordinaci je vždy provádí Váš ošetřující lékař a nikdy sestra, ortodontická asistentka či dentální hygienistka, jak je zvykem v některých praxích. Princip tohoto aparátu je mimo jiné založen na jeho precizním umístění na zubech, které se snažíme nepodceňovat. Kontroly s tímto typem aparátu probíhají obvykle v horizontu 6-7 týdnů.Léčba snímacím aparátem:

Snímací aparáty používáme v době výměny chrupu v určitých indikovaných případech a zároveň je používáme po sejmutí fixního aparátu v tzv. retenční fázi léčby k udržení precizního výsledku dosaženého právě fixním aparátem. Výsledek léčby tímto typem aparátu je závislý na tom zda jej pacient nosí, což zejména u dětských pacientů bývá někdy problém. Další nevýhodou je pouze omezený pohyb zubem. Kontroly s tímto typem aparátu jsou v rozmezí 2-3 měsíce, někdy i po půl roce.Něco k cenám...

Cena fixního aparátu nebo snímacího aparátu je vždy individuální a rádi Vám ji sdělíme při konzultaci. S výjimkou výroby snímacího aparátu v laboratoři (požadujeme malou zálohu), pacient v naší ordinaci nehradí nic předem. Funguje to zcela jednoduše. To co dostanete, to také zaplatíte. Vždy tak víte kolik a za co platíte. Předejde se tak mnoha nedorozuměním....

Bohužel v naší ordinaci nelze platit platebními kartami. Pro Vás je sice platba kartou zdarma , ale pro nás to tak neplatí. Vždy je třeba platit bance za pronájem platebního terminálu a taktéž při každé platbě kartou se bance platí několik procent z platební transakce. Pokud bychom měli platební terminál, museli bychom poplatky bance promítnout do koncové ceny aparátků. A to by se Vám jistě nelíbilo.... Děkujeme za pochopení :-)